Bleki Štamparija


Na početku smo radili samo sa papirom, da bismo 1996 godine, usled razvoja poslovanja, proširili svoju delatnost.
Kao mala zanatska radnja svoje poslovanje smo zasnovali na sito štampi.