Štampa na plastici

Radimo tehnikom sito štampe i specijalnim preslikačem za plastiku.
Na ovaj način mozemo da radimo brendiranje malih i velikih serija od jedne boje do kolora
na proizvodima od plastike.