Štampa na papiru

Radimo tehnikom sito štampe, direktna štampa.
Mogućnost višebojne štampe kao i visoka otpornost na spoljne uslove.