Tampon štampa

Tampom štampa je tehnika duboke štampe sa otiskivanjem gumenim tamponom sa klišea i prenosa boja na željeni predmet

.Najčešće se koristi za štampu na zakrivljenim površinama kao što su: olovke ,upaljači,keramičke posude ,pepeljare…